Политика за поверителност

Тази Политика за поверителност описва нашите практики по отношение на събирането, използването и разкриването на вашата информация, когато използвате нашата Услуга. Тя също така ви информира за вашите права на поверителност и за защитата, предлагана от съответните закони. Събирането на Вашите Лични данни е необходимо за предоставяне и подобряване на нашата Услуга. Използвайки Услугата, Вие се съгласявате със събирането и използването на информация в съответствие с условията на тази Политика за поверителност.

Тълкуване и определения

Тълкуване

Думите, чиято начална буква е изписана с главна буква, имат значения, определени при следните условия. Следните определения имат едно и също значение, независимо от това дали се появяват в единствено или в множествено число.

Определения

За целите на настоящата Политика за поверителност:

 • За целите на ЗЗП (Калифорнийски закон за защита на личните данни на потребителите) под "бизнес" се разбира Дружеството като юридическо лице, което събира лична информация на потребителите и определя целите и средствата за обработка на личната информация на потребителите или от чието име се събира такава информация и което самостоятелно или съвместно с други лица определя целите и средствата за обработка на личната информация на потребителите, което извършва бизнес в щата Калифорния.
 • Дружеството (наричано в настоящото споразумение "Дружеството", "Ние", "Нас" или "Нашето") се отнася до anonstories.online, Unated States, Alaska. За целите на ОРЗД Дружеството е Администратор на данни.
 • За целите на ЗЗЛД (Закон за защита на личните данни на потребителите в Калифорния) Потребител означава физическо лице, което е жител на Калифорния. Жител, както е определено в закона, включва (1) всяко физическо лице, което се намира в САЩ с цел, различна от временна или преходна, и (2) всяко физическо лице с местожителство в САЩ, което се намира извън САЩ с временна или преходна цел.
 • Бисквитките са малки файлове, които се поставят на Вашия компютър, мобилно устройство или друго устройство от даден уебсайт, като наред с многобройните си приложения съдържат подробности за историята на Вашето сърфиране в този уебсайт.
 • Страната се отнася до: Аляска, САЩ
 • Администратор на данни, за целите на GDPR (Общ регламент за защита на данните), се отнася до Дружеството като юридическо лице, което самостоятелно или съвместно с други определя целите и средствата за обработване на Личните данни.
 • Устройство означава всяко устройство, което може да получи достъп до Услугата, като например компютър, мобилен телефон или цифров таблет.
 • Не проследявай (Do Not Track, DNT) е концепция, която е насърчавана от регулаторните органи на САЩ, по-специално от Федералната търговска комисия на САЩ (FTC), за интернет индустрията да разработи и приложи механизъм, който да позволи на интернет потребителите да контролират проследяването на техните онлайн дейности в уебсайтове.
 • Лични данни са всяка информация, която се отнася до идентифицирано или подлежащо на идентифициране физическо лице. За целите на GDPR Лични данни означава всяка информация, свързана с Вас, като име, идентификационен номер, данни за местоположение, онлайн идентификатор или с един или повече фактори, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, умствената, икономическата, културната или социалната идентичност. За целите на ЗЗЛД Лични данни означава всяка информация, която идентифицира, отнася се до, описва или може да бъде свързана с Вас, или може разумно да бъде свързана, пряко или непряко, с Вас.
 • Продажба, за целите на CCPA (California Consumer Privacy Act), означава продажба, отдаване под наем, освобождаване, разкриване, разпространяване, предоставяне, прехвърляне или предаване по друг начин, устно, писмено, по електронен път или с други средства, на Лични данни на Потребител на друго предприятие или на трета страна срещу парично или друго ценно възнаграждение.
 • Услугата се отнася до Уебсайта.
 • Доставчик на услуги означава всяко физическо или юридическо лице, което обработва данните от името на Дружеството. Отнася се за дружества или лица от трети страни, наети от Дружеството за улесняване на Услугата, за предоставяне на Услугата от името на Дружеството, за извършване на услуги, свързани с Услугата, или за подпомагане на Дружеството при анализа на начина на използване на Услугата. За целите на ОРЗД Доставчиците на услуги се считат за Обработващи лични данни.
 • Услуга на трета страна в социалните медии се отнася до всеки уебсайт или всеки уебсайт на социална мрежа, чрез който Потребителят може да влезе или да създаде акаунт, за да използва Услугата.
 • Данни за използване се отнасят до автоматично събрани данни, генерирани от използването на Услугата или от самата инфраструктура на Услугата (например продължителността на посещение на дадена страница).
 • Уебсайтът се отнася до anonstories.online, достъпен от https://anonstories.online
 • Вие означава физическото лице, което осъществява достъп до Услугата или я използва, или дружеството, или друго юридическо лице, от името на което това физическо лице осъществява достъп до Услугата или я използва, според случая. Съгласно GDPR (Общ регламент за защита на данните) Вие можете да бъдете наричани Субект на данни или Потребител, тъй като Вие сте физическото лице, което използва Услугата.

Събиране и използване на Вашите лични данни

Видове събирани данни

Лични данни

Докато използвате Нашата Услуга, Ние може да поискаме от Вас да ни предоставите определена лична информация, която може да бъде използвана за връзка с Вас или за идентифициране. Личната информация, която може да бъде идентифицирана, може да включва, но не се ограничава до:

 • имейл адрес
 • Първо име и фамилия
 • Данни за използване

Данни за използване

Данните за използване се събират автоматично, когато се използва Услугата. Тези данни могат да включват информация като адрес на интернет протокола на Вашето устройство (напр. IP адрес), тип и версия на браузъра, посетени страници в рамките на Услугата, дата и час на достъп, продължителност на престоя на посочените страници, уникални идентификатори на устройствата и друга подходяща диагностична информация.

В случай че Услугата е достъпна чрез мобилно устройство, може да събираме допълнителна информация, включително, но не само, вида на използваното мобилно устройство, уникалния идентификатор на устройството, IP адреса, мобилната операционна система, типа на мобилния браузър, уникалните идентификатори на устройството и други диагностични данни.

Освен това може да се събира и информация, която Вашият браузър изпраща по време на посещенията на Услугата или при достъп до нея чрез мобилно устройство.

Технологии за проследяване и бисквитки

Използваме "бисквитки" и подобни технологии за проследяване, за да проследяваме активността в Услугата ни и да съхраняваме определена информация. Използваните технологии за проследяване са маяци, тагове и скриптове за събиране и проследяване на информация и за подобряване и анализиране на Нашата услуга.

Можете да инструктирате Вашия браузър да отказва всички Бисквитки или да показва кога се изпраща Бисквитка. Въпреки това, ако не приемате Бисквитките, е възможно да не можете да използвате някои части от Услугата ни.

Бисквитките могат да бъдат "постоянни" или "сесийни". Постоянните "Бисквитки" остават на Вашия персонален компютър или мобилно устройство, когато преминете в режим офлайн, докато "Сесийните" "Бисквитки" се изтриват веднага след като затворите уеб браузъра си. Научете повече за бисквитките: Всичко за бисквитките.

Ние използваме както сесийни, така и постоянни Бисквитки за целите, посочени по-долу:

 • Необходими / съществени Бисквитки Тип: Сесийни бисквитки Администрирани от: Тези Бисквитки са от съществено значение, за да Ви предоставим услугите, достъпни чрез Уебсайта, и да Ви позволим да използвате някои от неговите функции. Те спомагат за удостоверяване на автентичността на потребителите и за предотвратяване на измамна употреба. Без тези Бисквитки услугите, които сте поискали, не могат да бъдат предоставени и Ние използваме тези Бисквитки само за да Ви предоставим тези услуги.
 • Политика за бисквитките / Уведомление за приемане Тип бисквитки: Постоянни бисквитки Администрира се от: Тези Бисквитки идентифицират дали потребителите са приели използването на Бисквитки на Уебсайта.
 • Функционални бисквитки Тип: Постоянни Бисквитки, администрирани от: Тези Бисквитки ни позволяват да запомним изборите, които правите, когато използвате Уебсайта, като например предпочитания за език. Целта на тези Бисквитки е да Ви предоставим по-персонално преживяване и да избегнем необходимостта да въвеждате отново предпочитанията си всеки път, когато използвате Уебсайта.
 • Бисквитки за проследяване и ефективност Тип: Постоянни бисквитки Администрирани от: Целта: Тези Бисквитки се използват за проследяване на информация за трафика към Уебсайта и за това как потребителите използват Уебсайта. Информацията, събрана чрез тези Бисквитки, може пряко или косвено да Ви идентифицира като индивидуален посетител. Това е така, защото събраната информация обикновено е свързана с псевдонимен идентификатор, свързан с устройството, което използвате за достъп до Уебсайта. Възможно е също така да използваме тези Бисквитки, за да тестваме нови страници, функции или нова функционалност на Уебсайта, за да видим как нашите потребители реагират на тях.
 • Таргетиране и рекламни бисквитки Тип: Постоянни бисквитки Администрирани от: Тези Бисквитки проследяват навиците Ви за сърфиране, за да ни позволят да показваме реклами, които е по-вероятно да представляват интерес за Вас. Тези Бисквитки използват информация за историята на сърфирането Ви, за да Ви групират с други потребители, които имат сходни интереси. Въз основа на тази информация и с Нашето разрешение рекламодателите от трети страни могат да поставят Бисквитки, за да могат да показват реклами, които според Нас са подходящи за Вашите интереси, докато сте на уебсайтове на трети страни.

За повече информация относно бисквитките, които използваме, и Вашия избор по отношение на бисквитките, моля, посетете нашата Политика за бисквитките или раздела за бисквитките в нашата Политика за поверителност.

Използване на Вашите лични данни

Дружеството може да използва Лични данни за следните цели:

 • За да предоставяме и поддържаме нашата Услуга, включително за да наблюдаваме използването на нашата Услуга.
 • За изпълнение на договор: разработване, спазване и поемане на договор за покупка на продукти, артикули или услуги, които сте закупили, или на друг договор с Нас чрез Услугата.
 • За да се свържем с Вас: За да се свържем с Вас по електронна поща или чрез други еквивалентни форми на електронна комуникация, като например push известия на мобилно приложение, относно актуализации или информационни съобщения, свързани с функционалностите, продуктите или договорените услуги, включително актуализациите на сигурността, когато това е необходимо или разумно за тяхното изпълнение.
 • За да Ви предоставяме новини, специални оферти и обща информация за други стоки, услуги и събития, които предлагаме и които са сходни с тези, за които сте направили запитване, освен ако не сте избрали да не получавате такава информация.
 • За да управляваме Вашите заявки: За да обслужваме и управляваме Вашите заявки към Нас.

Можем да споделяме Вашата лична информация в следните ситуации:

 • С доставчици на услуги: Можем да споделим Вашата лична информация с Доставчици на услуги, за да наблюдаваме и анализираме използването на Услугата ни, да Ви показваме реклами, за да Ви помогнем да поддържате и поддържате Услугата ни, да Ви рекламираме на уебсайтове на трети страни, след като сте посетили Услугата ни, да се свържем с Вас.
 • Със Свързани лица: Възможно е да споделяме Вашата информация с Наши филиали, като в този случай ще изискваме от тези филиали да спазват настоящата Политика за поверителност.
 • С бизнес партньори: Можем да споделим Вашата информация с Наши бизнес партньори, за да Ви предложим определени продукти, услуги или промоции.
 • С други потребители: Когато споделяте лична информация или взаимодействате по друг начин в публичните зони с други потребители, тази информация може да бъде видяна от всички потребители и може да бъде публично разпространена навън. Ако взаимодействате с други потребители или се регистрирате чрез Услуга на трета страна в социална медия, Вашите контакти в Услугата на трета страна в социална медия могат да видят Вашето име, профил, снимки и описание на Вашата дейност. По същия начин други потребители ще могат да виждат описания на Вашата дейност, да общуват с Вас и да разглеждат Вашия профил.

Запазване на Вашите лични данни

Дружеството ще съхранява Вашите Лични данни само толкова дълго, колкото е необходимо за целите, посочени в настоящата Политика за поверителност. Ние ще запазим и използваме Вашите Лични данни до степента, необходима за изпълнение на нашите правни задължения (например, ако сме длъжни да запазим Вашите данни, за да спазим приложимите закони), за разрешаване на спорове и за прилагане на нашите правни споразумения и политики.

Дружеството също така ще запази Данни за използване за целите на вътрешен анализ. Данните за ползване обикновено се съхраняват за по-кратък период от време, освен когато тези данни се използват за укрепване на сигурността или подобряване на функционалността на Нашата услуга или когато сме законово задължени да съхраняваме тези данни за по-дълъг период от време.

Прехвърляне на Вашите лични данни

Вашата информация, включително Лични данни, се обработва в оперативните офиси на Дружеството и на всички други места, където се намират страните, участващи в обработката. Това означава, че тази информация може да бъде прехвърлена към - и поддържана на - компютри, разположени извън Вашия щат, провинция, страна или друга правителствена юрисдикция, където законите за защита на данните могат да се различават от тези на Вашата юрисдикция.

Съгласието Ви с тази Политика за поверителност, последвано от подаването на такава информация, представлява Вашето съгласие с това прехвърляне.

Дружеството ще предприеме всички разумно необходими стъпки, за да гарантира, че Вашите данни се обработват сигурно и в съответствие с тази Политика за поверителност, и няма да се извършва прехвърляне на Вашите лични данни към организация или държава, освен ако не са налице подходящи мерки за контрол, включително за сигурността на Вашите данни и друга лична информация.

Разкриване на Вашите лични данни

Бизнес транзакции

Ако Дружеството участва в сливане, придобиване или продажба на активи, Вашите Лични данни могат да бъдат прехвърлени. Ние ще Ви уведомим, преди Вашите Лични данни да бъдат прехвърлени и да станат обект на различна Политика за поверителност.

Правоприлагане

При определени обстоятелства Дружеството може да бъде задължено да разкрие Вашите Лични данни, ако това се изисква по закон или в отговор на валидни искания от страна на публични органи (напр. съд или държавна агенция).

Други законови изисквания

Дружеството може да разкрие Вашите Лични данни при добросъвестно убеждение, че такова действие е необходимо, за да:

 • спазването на законово задължение
 • Защита и защита на правата или собствеността на Дружеството
 • Предотвратяване или разследване на възможни нарушения във връзка с Услугата
 • Защита на личната безопасност на Потребителите на Услугата или на обществеността
 • Защита от правна отговорност

Сигурност на Вашите лични данни

Сигурността на Вашите Лични данни е важна за Нас, но не забравяйте, че нито един метод на предаване по Интернет или метод на електронно съхранение не е 100% сигурен. Въпреки че се стремим да използваме търговски приемливи средства за защита на Вашите Лични данни, не можем да гарантираме абсолютната им сигурност.

Подробна информация за обработката на Вашите Лични данни

Доставчиците на услуги имат достъп до Вашите Лични данни само за да изпълняват задачите си от Наше име и са задължени да не ги разкриват или използват за други цели.

Анализ

Възможно е да използваме трети страни - доставчици на услуги, за да наблюдаваме и анализираме използването на нашата Услуга.

 • Google Analytics Google Analytics е услуга за уеб анализ, предлагана от Google, която проследява и отчита трафика на уебсайта. Google използва събраните данни, за да проследява и наблюдава използването на нашата Услуга. Тези данни се споделят с други услуги на Google. Google може да използва събраните данни, за да контекстуализира и персонализира рекламите на собствената си рекламна мрежа. Можете да се откажете да предоставяте на Google Analytics данни за дейността си в Услугата, като инсталирате добавката за браузър за отказване от Google Analytics. Добавката не позволява на JavaScript-а на Google Analytics (ga.js, analytics.js и dc.js) да споделя с Google Analytics информация за активността на посещенията. За повече информация относно практиките на Google за защита на личните данни, моля, посетете уебстраницата на Google за защита на личните данни и условията: https://policies.google.com/privacy

Реклама

Възможно е да използваме доставчици на услуги, за да Ви показваме реклами, които да ни помагат да поддържаме и поддържаме нашата Услуга.

 • Google AdSense & DoubleClick Cookie Google, в качеството си на трета страна доставчик, използва бисквитки за показване на реклами в нашата Услуга. Използването на бисквитката DoubleClick от Google позволява на нея и нейните партньори да показват реклами на нашите потребители въз основа на тяхното посещение на нашата Услуга или други уебсайтове в интернет. Можете да се откажете от използването на "бисквитката" DoubleClick за рекламиране по интереси, като посетите уебстраницата Google Ads Settings: http://www.google.com/ads/preferences/
 • LinkedIn Тяхната политика за поверителност може да видите на адрес https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
 • Facebook Тяхната политика за поверителност може да видите на адрес https://www.facebook.com/policy.php

Маркетинг по имейл

Можем да използваме Вашите Лични данни, за да се свържем с Вас с бюлетини, маркетингови или рекламни материали и друга информация, която може да представлява интерес за Вас. Можете да се откажете от получаването на някоя или всички тези комуникации от Нас, като следвате връзката за отписване или инструкциите, предоставени във всеки имейл, който изпращаме, или като се свържете с Нас.

Можем да използваме Доставчици на услуги за имейл маркетинг, за да управляваме и изпращаме имейли до Вас.

Плащания

Възможно е да предоставяме платени продукти и/или услуги в рамките на Услугата. В този случай може да използваме услуги на трети страни за обработка на плащания (напр. процесори за обработка на плащания).

Ние няма да съхраняваме или събираме данни за Вашата платежна карта. Тази информация се предоставя директно на Нашите процесори на плащания от трети страни, чието използване на Вашата лична информация се урежда от тяхната Политика за поверителност. Тези обработващи плащанията се придържат към стандартите, определени от PCI-DSS, управлявани от Съвета за стандарти за сигурност на PCI, който е съвместно усилие на марки като Visa, Mastercard, American Express и Discover. Изискванията на PCI-DSS помагат да се гарантира сигурната обработка на платежна информация.

Когато използвате нашата Услуга, за да заплатите продукт и/или услуга чрез банков превод, Ние може да поискаме от Вас да предоставите информация, за да улесним тази транзакция и да потвърдим Вашата самоличност.

Поведенчески ремаркетинг

Дружеството използва услуги за ремаркетинг, за да Ви рекламира на уебсайтове на трети страни, след като сте посетили нашата Услуга. Ние и Нашите доставчици от трети страни използваме "бисквитки", за да информираме, оптимизираме и показваме реклами въз основа на Ваши предишни посещения на нашата Услуга.

Google Ads (AdWords) Услугата за ремаркетинг на Google Ads (AdWords) се предоставя от Google Inc. Можете да се откажете от Google Analytics за дисплейна реклама и да персонализирате рекламите в дисплейната мрежа на Google, като посетите страницата с настройки на Google Ads: http://www.google.com/settings/ads Google препоръчва също така да инсталирате добавката за браузър Google Analytics Opt-out Browser Add-on - https://tools.google.com/dlpage/gaoptout - за Вашия уеб браузър. Добавката за браузър на Google Analytics Opt-out предоставя на посетителите възможността да не допускат данните им да бъдат събирани и използвани от Google Analytics. За повече информация относно практиките на Google за защита на личните данни, моля, посетете уебстраницата на Google за защита на личните данни и условията: https://policies.google.com/privacy

Използване, производителност и други въпроси

Възможно е да използваме трети страни - доставчици на услуги, за да осигурим по-добро подобряване на нашата Услуга.

Невидима reCAPTCHA Използваме услуга за невидима captcha, наречена reCAPTCHA. reCAPTCHA се управлява от Google. Услугата reCAPTCHA може да събира информация от Вас и от Вашето Устройство за целите на сигурността. Информацията, събрана от reCAPTCHA, се съхранява в съответствие с Политиката за поверителност на Google: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/

GDPR Поверителност

Правно основание за обработване на лични данни съгласно GDPR

Ние можем да обработваме Лични данни при следните условия:

 • Съгласие: Вие сте дали съгласието си за обработване на Лични данни за една или повече конкретни цели.
 • Изпълнение на договор: Предоставянето на Лични данни е необходимо за изпълнението на споразумение с Вас и/или за всички преддоговорни задължения по него.
 • Правни задължения: Обработката на Лични данни е необходима за спазването на правно задължение, на което Дружеството е субект.
 • Жизнено важни интереси: Обработването на Лични данни е необходимо, за да се защитят Вашите жизненоважни интереси или тези на друго физическо лице.
 • Обществени интереси: Обработването на Лични данни е свързано със задача, която се изпълнява в обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, предоставени на Дружеството.
 • Законни интереси: Обработката на Лични данни е необходима за целите на легитимните интереси, преследвани от Дружеството.

Във всеки случай Дружеството с удоволствие ще помогне за изясняване на конкретното правно основание, което се прилага за обработката, и по-специално дали предоставянето на Лични данни е законово или договорно изискване, или изискване, необходимо за сключване на договор.

Вашите права съгласно ОРЗД

Дружеството се задължава да спазва поверителността на Вашите Лични данни и да Ви гарантира възможността да упражнявате правата си.

Съгласно настоящата Политика за поверителност и по закон, ако се намирате в ЕС, имате право да:

 • да поискате достъп до Вашите Лични данни. Право на достъп, актуализиране или изтриване на информацията, която имаме за Вас. Винаги, когато това е възможно, можете да получите достъп, да актуализирате или да поискате изтриване на Вашите Лични данни директно в раздела за настройки на Вашия профил. Ако не можете да извършите тези действия сами, моля, свържете се с Нас, за да Ви помогнем. Това също така Ви дава възможност да получите копие от Личните данни, които съхраняваме за Вас.
 • Да поискате коригиране на Личните данни, които съхраняваме за Вас. Имате право да поискате коригиране на всяка непълна или неточна информация, която съхраняваме за Вас.
 • Да възразите срещу обработката на Вашите Лични данни. Това право съществува, когато разчитаме на легитимен интерес като правно основание за Нашата обработка и има нещо във Вашата конкретна ситуация, което Ви кара да искате да възразите срещу обработката на Вашите Лични данни на това основание. Също така имате право да възразите, когато обработваме Вашите Лични данни за целите на директния маркетинг.
 • Да поискате изтриване на Вашите Лични данни. Имате право да поискате от Нас да изтрием или премахнем Личните Ви данни, когато няма основателна причина да продължаваме да ги обработваме.
 • Да поискате прехвърляне на Вашите Лични данни. Ние ще предоставим на Вас или на избрана от Вас трета страна Вашите Лични данни в структуриран, широко използван, машинно четим формат. Моля, обърнете внимание, че това право се отнася само за автоматизирана информация, за която първоначално сте дали съгласието си да бъде използвана от Нас или когато сме използвали информацията за изпълнение на договор с Вас.
 • Оттегляне на Вашето съгласие. Имате право да оттеглите съгласието си за използване на Вашите Лични данни. Ако оттеглите съгласието си, може да не сме в състояние да Ви предоставим достъп до определени специфични функционалности на Услугата.

Упражняване на Вашите права за защита на данните по GDPR

Можете да упражните правата си на достъп, коригиране, отмяна и възражение, като се свържете с Нас. Моля, имайте предвид, че може да поискаме да потвърдите самоличността си, преди да отговорим на такива искания. Ако подадете искане, Ние ще се постараем да Ви отговорим във възможно най-кратък срок.

Имате право да подадете жалба до Орган за защита на данните относно събирането и използването на Вашите Лични данни от Наша страна. За повече информация, ако се намирате в Европейското икономическо пространство (ЕИП), моля, свържете се с Вашия местен орган за защита на данните в ЕИП.

Поверителност на CCPA

Вашите права съгласно ЗЗЛД

Съгласно тази Политика за поверителност и по закон, ако сте жител на Калифорния, имате следните права:

 • Право на уведомление. Трябва да бъдете надлежно уведомени за това кои категории Лични данни се събират и за целите, за които се използват Личните данни.
 • Право на достъп / право на искане. ЗЗЛД Ви позволява да поискате и да получите от Дружеството информация относно разкриването на Ваши Лични данни, които са били събрани през последните 12 месеца от Дружеството или негови дъщерни дружества, на трета страна за целите на директния маркетинг на третата страна.
 • Право да откажете продажбата на Лични данни. Имате право също така да поискате от Дружеството да не продава Вашите Лични данни на трети страни. Можете да подадете такова искане, като посетите нашия раздел или уебстраница "Не продавайте моите лични данни".
 • Право да знаете за Вашите Лични данни. Имате право да поискате и да получите от Дружеството информация относно разкриването на следното:
  • Категориите на събраните Лични данни
  • Източниците, от които са събрани Личните данни
  • Бизнес или търговската цел за събирането или продажбата на Личните данни
  • Категориите трети страни, с които споделяме Лични данни
  • Конкретните Лични данни, които сме събрали за Вас
 • Правото да изтриете Лични данни. Имате право също така да поискате изтриване на Вашите Лични данни, които са били събрани през последните 12 месеца.
 • Правото да не бъдете дискриминирани. Имате право да не бъдете дискриминирани за това, че упражнявате някое от Вашите потребителски права, включително чрез
  • Отказване на стоки или услуги за Вас
  • Начисляване на различни цени или тарифи за стоки или услуги, включително използване на отстъпки или други предимства, или налагане на санкции
  • предоставяне на различно ниво или качество на стоките или услугите за Вас
  • Предлагане, че ще получите различна цена или ставка за стоки или услуги или различно ниво или качество на стоките или услугите.

Упражняване на Вашите права за защита на данните по ЗЗЛД

За да упражните някое от правата си съгласно ЗЗЛД и ако сте жител на Калифорния, можете да ни изпратите имейл или да ни се обадите, или да посетите нашия раздел или уебстраница "Не продавайте моята лична информация".

Дружеството ще разкрие и предостави необходимата информация безплатно в рамките на 45 дни от получаването на Вашето проверимо искане. Срокът за предоставяне на изискваната информация може да бъде удължен еднократно с още 45 дни, когато това е разумно необходимо и с предварително уведомление.

Не продавайте личната ми информация

Ние не продаваме лична информация. Доставчиците на услуги, с които си партнираме (например нашите рекламни партньори), обаче могат да използват в Услугата технология, която "продава" лична информация, както е определено в закона за защита на личните данни.

Ако желаете да се откажете от използването на вашата лична информация за целите на рекламиране, основано на интереси, и тези потенциални продажби, както са определени в закона CCPA, можете да го направите, като следвате инструкциите по-долу.

Моля, обърнете внимание, че всяко отказване е специфично за браузъра, който използвате. Може да се наложи да се откажете от участие във всеки браузър, който използвате.

Уебсайт

Можете да се откажете от получаването на персонализирани реклами, обслужвани от нашите Доставчици на услуги, като следвате нашите инструкции, представени в Услугата:

 • От нашия банер с известие "Съгласие за бисквитки"
 • Или от нашия банер с известие "Отказ от CCPA"
 • Или от нашия банер с известие "Не продавайте моята лична информация"
 • Или от Нашата връзка "Не продавайте личната ми информация"

Отказът ще постави бисквитка на Вашия компютър, която е уникална за браузъра, който използвате, за да се откажете. Ако смените браузъра или изтриете запазените от него бисквитки, ще трябва да се откажете отново.

Мобилни устройства

Вашето мобилно устройство може да Ви даде възможност да се откажете от използването на информация за приложенията, които използвате, за да Ви бъдат показвани реклами, които са насочени към Вашите интереси:

 • "Отказ от реклами, базирани на интереси" или "Отказ от персонализиране на реклами" на устройства с Android
 • "Ограничаване на проследяването на реклами" на устройства с iOS

Можете също така да спрете събирането на информация за местоположението от Вашето мобилно устройство, като промените предпочитанията на мобилното си устройство.

Политика "Не проследявай" съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни в интернет в Калифорния (CalOPPA)

Нашата Услуга не реагира на сигнали "Не проследявай".

Въпреки това някои уебсайтове на трети страни следят Вашите дейности по сърфиране. Ако посещавате такива уебсайтове, можете да зададете предпочитания във Вашия уеб браузър, за да информирате уебсайтовете, че не желаете да бъдете проследявани. Можете да активирате или деактивирате DNT, като посетите страницата с предпочитания или настройки на Вашия уеб браузър.

Вашите права на поверителност в Калифорния (калифорнийски закон "Shine the Light")

Съгласно раздел 1798 от Гражданския кодекс на Калифорния (калифорнийски закон "Shine the Light") жителите на Калифорния с установени бизнес отношения с нас могат да поискат веднъж годишно информация за споделянето на техните Лични данни с трети страни за целите на директния маркетинг на третите страни.

Ако искате да поискате повече информация съгласно калифорнийския закон Shine the Light и ако сте жител на Калифорния, можете да се свържете с нас, като използвате информацията за контакт, предоставена по-долу.

Права на Калифорния за поверителност за непълнолетни потребители (раздел 22581 от Калифорнийския кодекс за бизнес и професии)

Раздел 22581 от Калифорнийския кодекс за бизнеса и професиите позволява на жителите на Калифорния под 18-годишна възраст, които са регистрирани потребители на онлайн сайтове, услуги или приложения, да поискат и да получат премахване на съдържание или информация, които са публикували публично.

За да поискате премахване на такива данни и ако сте жител на Калифорния, можете да се свържете с Нас, като използвате информацията за контакт, предоставена по-долу, и включите имейл адреса, свързан с Вашия акаунт.

Имайте предвид, че Вашето искане не гарантира пълно или цялостно премахване на съдържание или информация, публикувани онлайн, и че законът може да не позволява или да не изисква премахване при определени обстоятелства.

Връзки към други уебсайтове

Нашата Услуга може да съдържа връзки към други уебсайтове, които не се управляват от Нас. Ако щракнете върху връзка на трета страна, ще бъдете пренасочени към сайта на тази трета страна. Настоятелно Ви съветваме да преглеждате Политиката за поверителност на всеки сайт, който посещавате.

Ние не контролираме и не поемаме отговорност за съдържанието, политиките за поверителност или практиките на сайтовете или услугите на трети страни.

Промени в тази Политика за поверителност

От време на време можем да актуализираме нашата Политика за поверителност. Ще Ви уведомим за всички промени, като публикуваме новата Политика за поверителност на тази страница.

Ще Ви уведомим по имейл и/или на видно място в Нашата услуга, преди промяната да влезе в сила, и ще актуализираме датата "Последна актуализация" в горната част на тази Политика за поверителност.

Препоръчваме Ви периодично да преглеждате тази Политика за поверителност за евентуални промени. Промените в тази Политика за поверителност влизат в сила от момента на публикуването им на тази страница.

Свържете се с нас

Ако имате някакви въпроси относно тази Политика за поверителност, можете да се свържете с нас:

като посетите тази страница на нашия уебсайт: https://anonstories.online/contact-us/

Моля, изчакайте...