Termeni și condiții

Vă rugăm să citiți cu atenție acești termeni și condiții înainte de a utiliza Serviciul nostru.

Interpretare și definiții

Interpretare

Cuvintele scrise cu majuscule au definițiile prezentate mai jos. Aceste definiții se aplică în mod egal atât la singular, cât și la plural.

Definiții

În sensul acestor Termeni și condiții:

 • Afiliat înseamnă o entitate care controlează, este controlată de sau se află sub control comun cu o parte, unde "control" înseamnă deținerea a cel puțin 50% din acțiunile, participațiile sau alte titluri de valoare cu drept de vot pentru alegerea directorilor sau a altor autorități de conducere.
 • Țara se referă la: Alaska, Statele Unite ale Americii
 • Compania (denumită fie "Compania", "Noi", "Noi" sau "Al nostru" în acest acord) se referă la anonstories.online.
 • Dispozitiv se referă la orice dispozitiv care poate accesa Serviciul, cum ar fi un computer, un telefon mobil sau o tabletă digitală.
 • Serviciul se referă la site-ul web.
 • Termeni și condiții (denumite și "Termeni") înseamnă acești Termeni și condiții care formează întregul acord dintre Dumneavoastră și Companie cu privire la utilizarea Serviciului.
 • Serviciul de socializare al unei terțe părți înseamnă orice servicii sau conținut (inclusiv date, informații, produse sau servicii) furnizate de o terță parte care pot fi afișate, incluse sau puse la dispoziție prin intermediul Serviciului.
 • Website se referă la anonstories.online, accesibil de la https://anonstories.online
 • Dumneavoastră înseamnă persoana fizică care accesează sau utilizează Serviciul, sau compania sau altă entitate juridică în numele căreia o astfel de persoană fizică accesează sau utilizează Serviciul, după caz.

Relația cu Instagram

 • Nu salvăm nicio informație personală și nu colectăm nicio informație privată de la Instagram.
 • Colectăm doar informații publice.
 • anonstories.online nu are ca obiectiv pătarea mărcii Instagram.

Note suplimentare

Este responsabilitatea exclusivă a dvs. să respectați regulile Instagram și orice lege aplicabilă. Prin utilizarea anonstories.online, vă asumați riscul.

Recunoaștere

Aceștia sunt Termenii și Condițiile care guvernează utilizarea acestui Serviciu și acordul care operează între Dumneavoastră și Companie. Acești Termeni și Condiții stabilesc drepturile și obligațiile tuturor utilizatorilor în ceea ce privește utilizarea Serviciului.

Accesul și utilizarea Serviciului sunt condiționate de acceptarea și respectarea de către Dumneavoastră a acestor Termeni și Condiții. Acești Termeni și Condiții se aplică tuturor vizitatorilor, utilizatorilor și altor persoane care accesează sau utilizează Serviciul.

Prin accesarea sau utilizarea Serviciului, sunteți de acord să vă supuneți acestor Termeni și Condiții. Dacă nu sunteți de acord cu orice parte a acestor Termeni și Condiții, atunci nu puteți accesa Serviciul.

Declarați că aveți peste 18 ani. Compania nu permite persoanelor sub 18 ani să utilizeze Serviciul.

Accesul dvs. și utilizarea Serviciului sunt, de asemenea, condiționate de acceptarea și respectarea de către dvs. a Politicii de confidențialitate a Companiei. Politica noastră de confidențialitate descrie politicile și procedurile noastre privind colectarea, utilizarea și dezvăluirea informațiilor dvs. personale atunci când utilizați Aplicația sau Site-ul web și vă informează cu privire la drepturile dvs. de confidențialitate și la modul în care legea vă protejează. Vă rugăm să citiți cu atenție Politica noastră de confidențialitate înainte de a utiliza Serviciul nostru.

Legături către alte site-uri web

Serviciul poate conține linkuri către site-uri web sau servicii ale unor terțe părți care nu sunt deținute sau administrate de Companie. Compania nu exercită control asupra acestor site-uri web sau servicii terțe și nu poate fi considerată responsabilă pentru conținutul, politicile de confidențialitate sau practicile acestora. Compania nu va fi trasă la răspundere, direct sau indirect, pentru niciun prejudiciu sau pierdere care rezultă din sau este legată de utilizarea sau de încrederea acordată unui astfel de conținut, bunuri sau servicii disponibile prin intermediul acestor site-uri web sau servicii. Este foarte recomandat să analizați cu atenție termenii și condițiile și politicile de confidențialitate ale oricăror site-uri web sau servicii terțe pe care le accesați.

Încetare

Putem rezilia sau suspenda accesul dumneavoastră imediat, fără notificare prealabilă sau răspundere, din orice motiv, inclusiv, dar fără limitare, dacă încălcați acești Termeni și Condiții.

La reziliere, dreptul Dumneavoastră de a utiliza Serviciul va înceta imediat.

Limitarea răspunderii

Fără a aduce atingere daunelor pe care le-ați putea suferi, întreaga răspundere a Companiei și a oricăruia dintre furnizorii săi în temeiul oricărei prevederi a acestor Condiții și remediul dvs. exclusiv pentru toate cele de mai sus se va limita la suma plătită efectiv de dvs. prin intermediul Serviciului sau la 100 USD dacă nu ați cumpărat nimic prin intermediul Serviciului.

În măsura maximă permisă de legea aplicabilă, în niciun caz Compania sau furnizorii săi nu vor fi răspunzători pentru daune speciale, accidentale, indirecte sau de consecință de orice fel (inclusiv, dar fără a se limita la daune pentru pierderea profitului, pierderea de date sau alte informații, pentru întreruperea activității, pentru vătămări corporale, pierderea intimității care rezultă din sau sunt legate în vreun fel de utilizarea sau incapacitatea de a utiliza Serviciul, software-ul terților și/sau hardware-ul terților utilizat cu Serviciul, sau în legătură cu orice prevedere a acestor Termeni), chiar dacă Societatea sau orice furnizor a fost informat de posibilitatea unor astfel de daune și chiar dacă remediul nu își atinge scopul esențial.

Unele state nu permit excluderea garanțiilor implicite sau limitarea răspunderii pentru daune accidentale sau indirecte, ceea ce înseamnă că unele dintre limitările de mai sus pot să nu se aplice. În aceste state, răspunderea fiecărei părți va fi limitată în cea mai mare măsură permisă de lege.

Declinarea de răspundere "AS IS" și "AS AVAILABLE" (așa cum este)

Serviciul vă este furnizat "AS IS" și "AS AVAILABLE" și cu toate greșelile și defectele, fără niciun fel de garanție. În măsura maximă permisă de legea aplicabilă, Compania, în nume propriu și în numele afiliaților săi și al licențiatorilor și furnizorilor de servicii ai acesteia și ai acestora, renunță în mod expres la toate garanțiile, fie că sunt exprese, implicite, legale sau de altă natură, cu privire la Serviciu, inclusiv toate garanțiile implicite de vandabilitate, adecvare la un anumit scop, titlu și nerespectare a drepturilor, precum și garanțiile care pot apărea în urma unei tranzacții, a unei performanțe, a unei utilizări sau a unei practici comerciale. Fără a se limita la cele de mai sus, Compania nu oferă nicio garanție sau angajament și nu face nicio declarație de niciun fel că Serviciul va îndeplini cerințele dumneavoastră, va obține rezultatele dorite, va fi compatibil sau va funcționa cu orice alt software, aplicații, sisteme sau servicii, va funcționa fără întrerupere, va respecta standardele de performanță sau de fiabilitate sau va fi lipsit de erori sau că orice erori sau defecte pot fi sau vor fi corectate.

Fără a limita cele de mai sus, nici Compania și nici unul dintre furnizorii companiei nu face nicio declarație sau garanție de niciun fel, expresă sau implicită: (i) în ceea ce privește funcționarea sau disponibilitatea Serviciului, sau informațiile, conținutul și materialele sau produsele incluse în acesta; (ii) că Serviciul va fi neîntrerupt sau lipsit de erori; (iii) în ceea ce privește acuratețea, fiabilitatea sau actualitatea oricăror informații sau conținuturi furnizate prin intermediul Serviciului; sau (iv) că Serviciul, serverele sale, conținutul sau e-mailurile trimise de la sau în numele Companiei sunt lipsite de viruși, scripturi, cai troieni, viermi, malware, bombe cu ceas sau alte componente dăunătoare.

Unele jurisdicții nu permit excluderea anumitor tipuri de garanții sau limitări ale drepturilor legale aplicabile ale unui consumator, astfel încât este posibil ca unele sau toate excluderile și limitările de mai sus să nu se aplice în cazul Dumneavoastră. Dar, într-un astfel de caz, excluderile și limitările prevăzute în această secțiune se vor aplica în cea mai mare măsură posibilă în conformitate cu legislația aplicabilă.

Legea aplicabilă

Legile țării, cu excepția conflictelor de legi, guvernează acești Termeni și utilizarea de către Dumneavoastră a Serviciului. Utilizarea de către dvs. a Aplicației poate fi, de asemenea, supusă altor legi locale, statale, naționale sau internaționale.

Soluționarea litigiilor

Dacă aveți orice îngrijorare sau dispută cu privire la Serviciu, sunteți de acord să încercați mai întâi să rezolvați disputa în mod informal, contactând Compania.

Pentru utilizatorii din Uniunea Europeană (UE)

Dacă sunteți un consumator din Uniunea Europeană, veți beneficia de orice prevederi obligatorii ale legislației țării în care sunteți rezident.

Conformitatea juridică din Statele Unite ale Americii

Declarați și garantați că (i) nu vă aflați într-o țară care face obiectul embargoului guvernamental al Statelor Unite sau care a fost desemnată de guvernul Statelor Unite ca fiind o țară care "sprijină terorismul" și (ii) nu figurați pe nicio listă de părți interzise sau restricționate a guvernului Statelor Unite.

Divizibilitate și renunțare

Divizibilitate

În cazul în care orice prevedere a acestor Termeni este considerată inaplicabilă sau invalidă, respectiva prevedere va fi modificată și interpretată pentru a îndeplini obiectivele respectivei prevederi în cea mai mare măsură posibilă în conformitate cu legislația aplicabilă, iar celelalte prevederi vor continua să fie în vigoare și să producă efecte depline.

Renunțare

Cu excepția celor prevăzute în prezentul document, neexercitarea unui drept sau neexecutarea unei obligații în temeiul acestor Termeni nu va afecta capacitatea unei părți de a exercita un astfel de drept sau de a solicita o astfel de executare în orice moment ulterior și nici renunțarea la o încălcare nu va constitui o renunțare la orice încălcare ulterioară.

Traducere Interpretare

Este posibil ca acești Termeni și Condiții să fi fost traduși în cazul în care vi i-am pus la dispoziție pe Serviciul nostru. Sunteți de acord ca textul original în limba engleză să prevaleze în cazul unui litigiu.

Modificări ale acestor Termeni și condiții

Ne rezervăm dreptul, la discreția Noastră exclusivă, de a modifica sau înlocui acești Termeni în orice moment. În cazul în care o revizuire este materială, vom depune eforturi rezonabile pentru a oferi o notificare cu cel puțin 30 de zile înainte de intrarea în vigoare a noilor termeni. Ceea ce constituie o modificare materială va fi stabilit la discreția Noastră exclusivă.

Continuând să accesați sau să utilizați Serviciul după data intrării în vigoare a oricărei modificări, înseamnă că acceptați termenii revizuiți. Dacă nu sunteți de acord cu termenii modificați în întregime, vă rugăm să încetați să mai utilizați site-ul web și Serviciul.

Contactați-ne

Dacă aveți întrebări cu privire la acești Termeni și Condiții, ne puteți contacta:

Vă rugăm să așteptați...